تنها نماینده دارالحکمه در ایران معرفی شد

.تنها نماینده دارالحکمه در ایران معرفی شد

شورای مرکزی هیئت امنای مؤسسه و بنیاد علمی-فرهنگی دارالحکمه کانادا، در جلسه روز شنبه مورخ «۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶»، ضمن بررسی مسائل جاری بخصوص انتخاب نماینده این مؤسسه درایران، به آقای سیدمحمدمهدی شهرستانی به عنوان تنها نماینده دارالحکمه در ایران رای داد. از اینرو، آقای سیدمحمدمهدی شهرستانی تنها نماینده مؤسسه در ایران و به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی گردید. از زحمات آقای ابوالفضلی نیز تقدیر شد. همچنین دراین جلسه تصویب شد: هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه‌ای زمانی معتبر خواهد بود که در وبسایت و پایگاه رسمی این مؤسسه و بنیاد علمی فرهنگی منتشر شده باشد. ازاین‌رو از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، برای جلوگیری از سوء استفاده، از نشرهرگونه مطلبی خارج از این پایگاه جلوگیری نمایند. وتنها پایگاه رسمی و مورد تایید، عبارت‌است از

https://canadianhw.ca