تنها نماینده دارالحکمه در ایران معرفی شد

.تنها نماینده دارالحکمه در ایران معرفی شد

شورای مرکزی هیئت امنای مؤسسه و بنیاد علمی-فرهنگی دارالحکمه کانادا، در جلسه روز شنبه مورخ «۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶»، ضمن بررسی مسائل جاری بخصوص انتخاب نماینده این مؤسسه درایران، به آقای سیدمحمدمهدی شهرستانی به عنوان تنها نماینده دارالحکمه در ایران رای داد. از اینرو، آقای سیدمحمدمهدی شهرستانی تنها نماینده مؤسسه در ایران و به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی گردید. از زحمات آقای ابوالفضلی نیز تقدیر شد. همچنین دراین جلسه تصویب شد: هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه‌ای زمانی معتبر خواهد بود که در وبسایت و پایگاه رسمی این مؤسسه و بنیاد علمی فرهنگی منتشر شده باشد. ازاین‌رو از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، برای جلوگیری از سوء استفاده، از نشرهرگونه مطلبی خارج از این پایگاه جلوگیری نمایند. وتنها پایگاه رسمی و مورد تایید، عبارت‌است از

https://canadianhw.ca

تکذیب یک خبر

این مطلب که در اخبار آمده است تکذیب می گردد:
در نشست شورای سیاست گذاری و هیئت علمی همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی همچنین از آمادگی دانشگاه دارالحکمه کانادا برای صدور گواهینامه های بین المللی برای شرکت کنندگان همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خبر داد.

book of Masnavi of Molana (Rume) published

20 Lessons from the book of Masnavi of Molana (Rume) (mp3 format)
By: Dr. Mohammad Estelam

This CD is from the series of lectures by Dr. Estelami in which he talks about the great thinker, poet and sufi of the 7th Century Iran, Rumi and his life and his book of Poems called "the 6 books of Masnavi.

There are over 20 hours of audio files on this disc and as such the files are in mp3 format and you can listen to it on your computer or any CD or DVD player that can play mp3 files.

Upcoming Board of Directors Meeting

Upcoming Board of Directors Meeting

JUNE 6, 2013 -  Pointe Claire. The Board of Directors meets two times a year to review the association's progress in pursuing its strategic directions, discuss and revise those directions as necessary, and provide member guidance on EDUCAUSE activities. Meeting minutes typically include the president's report, a business and financial agenda, and discussion of new issues the board addressed.